...

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslarararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 1997 yılında Erciyes Üniversitesine Bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 Tarihli Kararın 03.09.1997 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla kurulan ve 2007 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan Bölüm, 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde hem örgün hem de ikinci öğretime başlayacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu, çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerilerini haiz insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen akademik program, öğrencilerin uluslararası ticaret ve lojistik alanında uzmanlaşmalarını sağlayacak derslere ek olarak ekonomi, finans, pazarlama, yönetim, hizmet yönetimi, niceliksel analiz ve iletişim teknolojileri alanlarında formasyon sunmaktadır.

Mezunlarımız dış ticaret ve lojistik firmaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere özel sektör kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, vb. kamu kurumlarının üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında istihdam imkanlarına sahiptir. Nihayet bölüm mezunları kendi işyerlerini kurabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.